Twój koszyk jest pusty

Jak pielęgnować

Roletki materiałowe

 • często delikatnie odkurzać przy pomocy miękkiej szmatki
 • przecierać miękką, wilgotną szmatką nasączoną słabym roztworem detergentu
 • przy niewielkim zabrudzeniu pomocna jest gumka myszka

Żaluzje drewniane

 • Nie należy montowaźć żaluzji w pomieszceniach o dużej wilgotności: kuchnie, łazienki, lokale świeżo oddane do użytku
 • Czyścić odkurzając przy pomocy odkurzacza lub miękkiej szmatki - nie używać wody, rozpuszczalników i środków żrących
 • nie należy dokonywać remontów pomieszczeń pprzy zamontowanych żaluzjach na oknach celem uniknięcia zabrudzenia mechanizmów i sterowań
 • nie należy dokonywać montażu żaluzji w sąsiedztwie źródeł ognia
 • wieszaki mocujące trzeba trwale przymocować do podłoża ze względu na dość duży ciężar żaluzji
 • w trakcie użytkowania dopuszcza się niewielkie odkształcenia lamel drewnianych (skręcenia lub ugięcia)

Aluminiowe

 • delikatnie odkurzać, przecierać lamele aluminiowe miękką szmatką
 • przy dużym zabrudzeniu używać miękkiej szmatki zwilżonej roztworem detergentu